Vi påregner at åbne vores yoga hold i maj måned.

Hatha Yoga For let øvede ( torsdage kl. 16.00 - 17.30 )

Ved Jeanne Torres

Klik her for booking

Hatha yoga undervisning for let øvede, er for dig der har lettere erfaring med en Hatha yoga praksis

Pris: 6 x lektioner a 90 minutter - 650 Kr.
Holdet er åbent hold, det vil sige du kan deltage når det passer i din uge kalender!

Hatha yoga undervisning for let øvede, er for dig som er interesseret i at gå dybere ind i stillingerne, og opleve den endnu dybere afbalancerende effekt, disse har på dit vagus nervesystem, og derved afstresningen, og harmoniseringen af både dit sind og din psyke. Vi lægger megen vægt på, at du vil kunne mærke den gavnlige virkning af yoga-sessionen på et mentalt niveau, nemlig at du finder mere ro i dit sind og kommer bedre i kontakt med din indre essens, og din krop. Du vil via de fysiske stillinger (asanas) også naturligt opleve en naturlig styrkelse og smidighed af kroppen.

Det mindfulde nærvær med din krop og din psyke
Der lægges altid mere vægt på dit mindfulde nærvær med både din krop og din psyke via din yoga oplevelse. - Dettei hver eneste stilling. Dette medfører at du også erfarer betydningen af, at mærke efter, mærke grænser - og tage bevidste hensyn til din egen krop, og psyke, fremfor at være fanget i ønsket om den støre fysiske præstation i øvelserne. Vi har fokus på både din sinds og din kropsforståelse, og hvordan disse, med åndedrættet som bro, konstant kan påvirke hinanden til indre ro og balance. Du vil herved både forstå, og personligt erfare hvad Hatha yoga "gør ved dig – og for dig"

Der er altid plads til individuel hensynstagen
Undervisningen foregår i et roligt tempo med udgangspunkt I, og hensyntagen til din krop og dine grænser, som de er lige nu, Samtidigt er lektionerne så tilpas individuelt udfordrende, at du vil kunne mærke den gavnlige virkning af at fokusere på, bruge, styrke og strække alle dele af din krop fra gang til gang. Vi starter med en opmærksom centrering (kort focus og afspændnings meditation), går videre til opvarmning og herefter følger en nøje udvalgt sekvens af asanas (fysiske øvelser). I hver undervisningstime er det muligt at fokusere på et særligt tema som eks.vis nakke smerter, hovedpine, ischias ubehag, rygspændinger m.v.. Trods undervisnings tema, kommer altid hele kroppen rundt

Alle lektioner afsluttes med en guidet dyb afslapning. Dette I form af en original og dyb Savasana - Yogisk dybde afspændende frekvens.