Soundfulness

Indehaver Anne-Mette Bjørg Møllegaard


Klik her for booking af soundfulness workshops

Klik her for booking af individuel soundfulness

Anne-Mette Bjørg er uddannet musikterapeut fra Aalborg universitet og har mere end 15 års undervisningserfaring med både børn og voksne. Derudover er hun i gang med at videreuddanne sig til lydterapeut hos Githa Ben-David. Anne-Mette arbejder ligeledes på et demenscenter som musikterapeut.

Anne-Mette Bjørg som er indehaver af Soundfulness har på baggrund af flere uddannelser indenfor områderne; sundhed, pædagogik/psykologi samt musik- og lydterapi, udviklet denne nye praksisform som er helt unik. Soundfulness tager afsæt i et holistisk menneskesyn og handler om at (gen)finde kærlighed til sig selv gennem sit autentiske udtryk.

I Soundfulness arbejder vi derfor med kroppen som helhed både fysisk og følelsesmæssigt, hvor stemmelyd integreres undervejs i vores praksis, for at åbne op til at kunne (gen)kalde vores medfødte kernetone.
En naturlig opfattelse af stemmelyd er, at vi skaber lyd for at give udtryk for vores tilstande og behov, og vi er alle født med en kernetone, som kan være begrænset og/eller (til)lukket, da stemmen er stærkt knyttet til vores følelsesliv og er et slags barometer for vores nuværende tilstand og vilkår. Ved at komme i kontakt med sin kernetone opnås en meditativ tilstand som kan frembringe en fri og healende oplevelse, der enten kan være fysisk og sanselig, følelsesmæssig, visuel og/eller spirituel, og kan være forskellig fra gang til gang. Ved at bruge stemmen i vores kropsarbejde, kan vi opleve at finde tilbage til os selv, blive bedre til at kommunikere både i kropssprog og verbalt, få balance og styrke til ’empowerment’ i vores nuværende livssituation og være ’in tune’ og i ’alignment’.

Hvis du oplever, at have fysiske og/eller følelsesmæssige blokeringer, og har du svært ved at udtrykke dine følelser og kommunikere med andre, eller hvis du bare gerne vil tilføre og udforske din stemmes potentiale i dit kropsarbejde er Soundfulness noget for dig. Man behøver ikke at have erfaring med hverken sang eller musikudøvelse, eftersom din stemme bliver båret igennem hele sessionen.