Mindfulness Teacher Training 2021-2022.

En Original og langsigtet Mindfulness Uddannelse
14 måneders uddannelse.

Du undervises af vores erfarne Mindfulness instruktør Jeanne Torres.
Jeanne Torres har 25 års erfaring med den originale og fulde Mindfulness tilgang

Pris; 38.500,- Kr. incl. Moms
Opstart - dato; lørdag 9 Januar 2021
Tid; Kl. 10.00 – 16.00
For yderligere information kontakt Jeanne Torres på nedenstående mail / mobil.
Tilmelding; jeannetorres@live.dk eller Tlf. 49147534/20940063
Sted: Fruens Vilje Mindful Living - Strandvejen 354 Kokkedal

Uddannelsens indhold – kort oversigt:
Varighed 14 måneder
28 fulde undervisnings dage. Derudover inklusive 2×2 dages Stilheds Retreat
Fuld oprindelig Mindfulness undervisningsprojekt manual – 500 sider.
Skriftlige opgaver for hvert fjerde afsluttede modul – Med støtte.
I alt minimum 268 undervisningstimer over minimum 28 dage.
Timerne inklusive anvisning, tilgang og praksis i stilheds Retreat.

For mange er det overraskende at Mindfulness er langt mere og andet end stærke redskaber til forebyggelse og opløsning af stress, angst og depressionstilstande. Mindfulness er en transpersonlig psykologi. (Den østlige psykologi). Denne tilgang rækker langt dybere i vor selvforståelse og selvindsigt, og derved det enkelte menneskes mulighed for personlig styrkelse, end vor normative vestlige tilgang til vort sind. Mindfulness er oprindeligt en vej til både opløsing og forbyggelse af stress, angst og depressionstilstande, og en åbenlys vej til selvterapi og selvrealisering.

——–——– • • * • • ——–——–
Ved blot 6 minutters original Mindfulness meditation opløses din stress radikalt.
Ved 12 minutter øges din koncentration, kreativitet, innovation, hukommelse og indlæringskapacitet fremadrettet.
Ved 18 minutter udvikler du større og stærkere hjernekapacitet. Dette blandt andet ved sammenarbejde med højre og venstre hjerne halvdel.
Ved 24 minutter har du kontakt med din underbevidsthed – og oplever indsigt i dine ellers underbevidste sindsmekaniser. Derved opløses dine tanke, føleses og tilstands auto-mekanismer og skygger, - og de reaktioner du og, og de valg du tager normalt derfra.

——–——– • • * • • ——–——–

Unique-MindMentor uddannelsen er det langsigtede og autentiske Mindfulnes koncept. Det første skridt af fire, er strategi og redskaber, til effektiv følelsesmæssig og byrdemæssig stresseliminering og forebyggelse.
Denne originale tilgang til Mindfulness – og derved den dybere tilgang til os selv, og vor verden, vil medføre et reelt og solidt fundament for den enkelte, til åbning og forankring i egen essens, hvorfra det både indre og ydre livsstyrkende, helhedsgivende og glædesfyldte perspektiv udfolder sig. Dette bliver via uddannelsens forløb udslagsgivende og erfaret, via egen oplevelse og indsigt, både personligt, relationsmæssigt, og naturligvis Mindfulness fagligt.
Indre selvomsorg og selvindsigt ses og anvendes som vejen og åbning til din helt unikke og stærke essens, hvor selvforståelse, følelsesmæssig forløsning og derfra indre styrkelse og fornyet energi udfolder sig. Dette er selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres, og den støttende transformation af det indre som ydre univers i fornyet udfoldelse.

Uddannelsens Originale Strategi & Helhedsperspektiv

Uddannelsen i oprindelig Mindfulness strategi og helhed er for dig der oplever et dybt ja til at gå den helstøbte og autentiske vej i Mindfulness tilgangen. Dette ved tilgang via østens dybdepsykologi – hvad vi i vesten tiltaler som skygge, indre barn, ubevidst projektion, den universelle lov omkring ”genspejling og helhed” og fra dette klare ja, blive Mindfulness instruktøren der videre formidler den oprindelige tilgang til Mindfulness, både i praksis og i livet, via en nærværende, medfølende, hjerteligt og autentisk tillidsfuld form.
Uddannelsen bygger på de fulde og oprindelige Mindfulness strategier og tilgange, tilegnet via 25 års studier og egen praksis via den oprindelige Mindfulness tilgang. Dette ved undervisning af og studier fra kilden til, og udvikloingen af Mindfulness strategien i over totusinde år– Theravadiske Munke i Nordthailand.
Det er væsenligt her at understrege at der er skarp opdeling imellem Mindfulness og Buddhisme – Mindfulness er den Østlige psykologi – den fulde psyko-neuro-biologiske forståelse af sindet og kroppen. Denne ligger til grund for det videre studie af Buddhismen.

Uddannelsens Kvalitet & Etik

Via anvendelse af udelukkende oprindelige kilder og autentisk læringsmateriale, opfylder vor Mindfulness uddannelse de højeste standarder, for både etik og respekt, for de fulde og originale Mindfulness og Yoga aspekter, og omfattende kvalitets krav dertil, via forfattet undervisnings materiale, og formidling.