Mindfulness – Byd det velkommen i dit liv

9 ugers indførsel i Original Mindfulness

Du undervises af vores erfarne Mindfulness instruktør Jeanne Torres.
Jeanne Torres har 25 års erfaring med den originale og fulde Mindfulness tilgang

Næste forløb; Afventer dato – 3 Timers undervisng pr. gang
Varighed; Kurset strækker sig over hver torsdag i 9 uger
Tilgang; 7 intensive niveaer a 3 timer pr. gang
Kursuspris: 4.800 Kr. incl. Moms pr. Deltager
Betaling; Depositum 1000,- Kr, Ved tilmelding – Restbeløb betales senest14 dage før opstart
Antal; Maks 12 deltagere
Åbent; Forløbet afholdes 5 gange årligt
Aftale; Kontakt os for tilmelding
Tilmelding; jeannetorres@live.dk eller Tlf. 49147534/20940063
Lokation: Mindful Living - Strandhuset - Strandvejen 354 Kokkedal

Den fulde og originale Mindfulness tilgang og praksis, er en stressforløsende, bevidsthedsløftende og dybt personligt styrkende indre og ydre oplevelse.
Denne mindfulnessrejse åbner dig for det indre forløsende skift, i feltet mellem din krop, dit sind og din psyke.
Dette ved at give dig naturligt og udramatisk adgang til din hjernes/bevidstheds/hjertes mest kratfulde og helende lag.

——–——– • • * • • ——–——–
Mindfulness i sin originale form
Mindfulness strategien er i sin originalitet en læring og praksis, langtfra uomtvistelige dogmer, løse teorier, personlige teser eller religiøs tro. Det er en helt eksakt og en afgørende viden og stratetisk vej anderkendt af vor vestlige neuro-videnskab og forskning i psykens mekanismer. Tilgangen er en trin for trin, helt praktisk og nemt tilgængelig dynamisk oplevelse af, hvordan sindet evner at flytte sig væk, fra både den udmattende byrdemæssige, og den drænende følelsesmæssig stress. Ved dette indre skift, stopper vi også de mange ubalancer stressen afføder i hele vores indre system, dette sker både oplevelses, adfærds og helbredsmæssigt.
Simple midler - kæmpe effekt
Ved vor egen oplevelse af at vi rent faktisk kan påvirke vort indre psyko-fysiologiske system til harmonisk balance, bliver vi på naturligt vis både centrerede og afspændte( I nuet). Det er specifikt fra de originale, og ganske få (fire) meditations praksisser du som det første vil erfare, den afstressende og indre harmoniserende afsmitning, og som det andet, - den stadigt stærkere bevidsthed åbnende effekt.
Helheden bevirker effekten
Mindfulness er i sin originale form, bestående af en helt struktureret strategi, der naturligt åbner os op til både den afgørende fulde forståelse og fulde effekt. Det er her vi eksakt oplever, at netop helheden bevirker den fulde og tilsigtede effekt. Både i præsentation og praksis er tilgangen i sin oprindelse, en metodisk fremgangsmåde, en vej ind i vor egen styrke, der åbner sig og integreres trin for trin. Det vil i princippet sige at for at for at gå til trin to, må du have integreret trin et i dit indre system, før du kan opleve effekten af trin 2. Trinene er altså afhængige af hinanden. Brydes ved udeladels et af disse led, mistes værdien af både forståelse, effekt og derved den afgørende personlige erfaring med dybere afstresning personlige styrkelse via Mindfulness strategien.
Hvordan vi fjernes fra nuet - uden at vide det!
Endvidere er den helt afgørende og forløsende personlig effekt ved praktisering af den originale Mindfulness tilgang, at du oplever at blive forløst for dine tidligt indvævede og derved dybere auto-underbevidste tanke og følelsesmekanismer og dine oplevelser og adfærd derfra fra fortiden. Disse udspiller sig til stadighed i vor nutid, og frembringer vores derfra fortidsbetingede tanke og følelsesbelastninger – Og derved holder os ubevidst fanget i fortiden – og derfor fjerner os fra vores naturlige evne til at umiddelbart være, og agere - ud fra det friske og umiddelbare øjeblik vi befinder os I - NUET.
Vores underbevidsthed er MEGET stærkere end vi umiddelbart tror!
Ovennævnte stressmekanismer er helt overvejende styret fra vor fortids dybt indvævede auto-mekanismer, der styrer os fra den drænende del af vor ubevidsthed. Denne automatiserede og psykisk habituelle del af os, transformerer vi via den originale og fulde Mindfulness tilgang, til vor personligt styrkende klarhed og øgede bevidsthed.
Din utroligt stærke kerne – Indeni!
Via denne fulde og originale Mindfulness tilgang, vender du tilbage til din menneskelige essens udspring, og du vil opleve at dette indebærer en dyb og stærk kontakt med din sunde og stærke inderste kerne.– Her mærker, rummer, vedkender, udtrykker og udfolder du dig, via selv-kærlighed, selv-medfølelse, og den stærke bevidsthed der åbnes derfra. Dette via et nervesystem i balance, og både sindets og hjertets intelligens. Du oplever en uomtvistelig styrket personlig integritet, via din fornyede livsstyrke oplevet indefra.
Ønsker du at flytte dig mentalt – må du øge din bevidsthed!
Ved at tænke os til, og ved at anvende vor viljestyrke til at skifte tankebaner, følelser, nye styrkede indre tilstande, og de stemninger, beslutninger og reaktioner der afstedkommer derfra, sker der en umiddelbar og kortvarig ændring, men ingen blivende og slet ingen dybere forandring. Her vil vi vedblivende køre rundt i den samme ubevidste mentale og psykologiske cyklus. Dette er en cyklus der vil gentages uendeligt - hver gang vi af livet vil blive trigget på vore ubevidste skygger – Det der styrer os fra vor underbevidsthed. Dette er vores oftest ubevidste mentale strukturer og de ubevidste auto-mekanismer, der er bundet dertil.
Vor kærligt medfølende (rummende og udømmende) styrkede selvforståelse og selvindsigt
Disse er jo netop vores ubevidste konstante benspænd, for vor kærligt og medfølende, og derved rummende og udømmende styrkede selvforståelse og dybere selvindsigt der holder os i alle vore auto-mekanismer. Vores bevidst valg at kigge indad, øger vores egen bevidsthed, for at kunne løfte vort sinds evne til en styrket blivende tanke, følelses-, stemnings-, beslutnings- og reaktionsmæssig færdighed og evne. At bare tænke positive/opadgående tanker giver dig ingen reel kontakt til dine blinde vinkler, og de skygger der reelt styrer dig fra din underbevidsthed. Husk på, at din underbevidsthed er mange gange stærkere end din almindelige bevidsthed i din dagligdag.
At blive bevidst om dine følelser, og deres påvirkning, og opelske evnen til at rumme dem - er den største healing
Når du mediterer via Mindfulness strategien, forøges din følelsesmæssige bevidsthed til stadighed igennem din opelskede selv-kærlighed og selv-medfølelse. Derigennem møder dig selv med en stærk følelsesmæssig rummelighed og accept af det dine følelser bringer op i dig, uden du ubevidst auto-reagere på dette. Tilgangen fører dig til dybe frigivende tilstande af meditation, via en reel oplevelse af forening af sind, krop og ånd.
Derfra skaber et indre frirum, så livsglæde, reel taknemmelighed og autentisk nærvær automatisk bliver en langt mere fundamental og blivende indre tilstand. Dét er at leve som et følelsesmæssigt frit og kraftfuldt menneske. så du kan stå stærkere i livet og opleve at kunne tackle hverdagen med alle dens store og små udfordringer via en indre styrket og harmonisk kerne. Gennem de oprindelige transformerende Mindfulness meditationsformer vil du lære at naturligt tage din indre kraft hjem og naturligt favne dig selv som et helt menneske. Sådan kan du kommer du i forbindelse med, og frigiver din egen skaberkraft.
Vort 9 ugers Originale Mindfulness forløb henvender sig til dig som ønsker:

 • En autentisk vej til både at opløse og forbygge den livsdrænende og destruktive stress
 • At leve et mere balanceret og ressourcefyldt liv
 • Indførsel i og opleve de dybere perspektiver, og derfra givende effekter via den fulde og Originale Mindfulness tilgang
 • Indførsel i og opleve de dybere perspektiver – og derfra givende effekter via den dybere forståelse og indførsel i Yoga
 • Indførsel i de dybere perspektiver – og afgørende harmoniserende påvirkning fra åndedræts-bevidsthed, både på krop sind og sjæl
 • At opleve samtlige originale Mindfulness redskabers effekt, og personlige værdi for dig – og dit liv
 • At opleve hvordan du forvandler ubevidst (autobetinget) frygt – til bevidst selvindsigt, visdom og vækst
 • Styrket selv-kærlighed – og derved styrke din kærlighed til andre, og til livet i særdeleshed
 • Stærke redskaber til at højne din bevidsthed, og derved opnå frugtbare indsigter og styrket personlig vækst
 • Klarhed til at træffe fuldt bevidste valg, og livsveje fremadrettet i dit liv
 • At kende og opleve forskellen på menneskelig smerte – og lidelse
 • At opleve at fred og følelser, - også de store og stærke kan danse sammen
 • At kunne transformere alle typer af drænende og traumebetingede følelser, til læring, indsigt og vækst
 • At afdække de oftest ubevidste usunde mentale ”aftaler”, du indgår med dine relationer, både privat og professionelt
 • At vide hvordan du kan opelske et positivt og ressourcegivende miljø, med dine relationer
 • Viden omkring hvorfor dine relationer ved ubevidsthed udvikles enten positivt eller negativt
 • At have helt konkrete redskaber til at forløse dine indre, og derved også relationelle konflikter
 • Bevidst kunne vælge usunde relationer fra, uden af dømme den anden
 • At øge din personlige gennemslagskraft
 • At vide hvorfor 90% af alle intimrelationer lider, og hvad du kan gøre ved det, både som mand og som kvinde
 • At åbnes i at se dit liv (og andres) i et styrket og større perspektiv
Kan du identificere dig med flere af ovenstående ønsker til din mindfulness undervisning, er dette et forløb for dig
De fire afgørende trin i den originale Mindfulness Strategi
Du efterprøver din praksis direkte i din dagligdag, dette som din ufomelle Mindfulness træning. Din formelle og grund-udviklende Mindfulness praksis er de afgørende bevidsthedsåbnende fire trin, via den original Mindfulness strategi.
Ved de fire originale trin, åbnes du i de afgørende indre styrkende skift, der flytter dig længere og længere væk fra dine drænende sindstemninger og derved dine auto-betingede tanker og følelser, til dine styrkende indre stemninger og løftede sindstilstande.
Det afgørende bærende og personligt styrkende fundament I Mindfulness tilgangen
Dette Originale Mindfulness fundament, er oppebåret af de fire Originale trin for trin søjler i Mindfulness. Via dit oplevede stadigt mere givende og styrkende indre skift, oplever du personligt at utvunget kunne udfolde og opleve din styrkede virkelighed - netop via både din originale formelle, og uformelle praksis, Original Mindfulness medfører i sin originalitet din helt personlige erfaringsbaserede både rummende og udømmende selv-opdagelse. Denne tilgang til dit sind og hjerte forløser din indre kraft. Din originale trin for trin praksis medfører stadigt stærkere personlig bevidsthed og livsbevidsthed - Original personlig vækst!!"
Du er desuden nysgerrig på
 • Hvordan du transformerer livssmerte og styrker livsnydelse
 • Hvad forskellen er mellem livssmerte og livslidelse
 • Hvilke behov du ”ubevidst” får ”tilfredsstillelse” igennem både smerte, lidelse
 • Hvordan du håndterer livssmerte og minimerer lidelse
 • Hvordan du kan skabe indre tilfredshed og harmoni, trods livets omskiftelighed
 • Hvordan du ved original Mindfulness teori, praksis, oplevelses, - og udlevelses mæssigt, bliver personlige kan opleve styrket livskapasitet, ved at arbejde med det fulde originale Mindfulness fundament
9 undervisningsaftener med fokus på dig og hvordan du:
 • Oplever at kunne og opløse dine drænende stress-mekanismer, og forebygge stress
 • Får en reel oplevelse af at evne at bringe dit system ind i harmoni og genopladning
 • Oplever den autentiske tilstand af selv-kærlighed, og selv-medfølelse, der øger din dybere selvforståelse og selvindsigt – og derved din selvtillid.
 • Opdager hvordan dit styrkede selvværd, selvtillid, selvrespekt og selvudfoldelse, er integreret i, og udstrømmer fra din oplevede tilstand af selv-kærlighed og selv- medfølelse
 • Øger glæden ved at være dig, og ved selve livet
 • Øger dit indre nærvær, og derved styrker dit dit ydre
 • Øger din indlæringsevne og koncentration
 • Øger din evne til abstrakt tænkning
 • Oplever stærkere essentiel gennemslagskraft og skaberkraft
 • Forstærker kvaliteten af din rummende selvforståelse og egen-relation, og derfra din dybere forståelse af, og relation til andre
 • 9 berigende kursusaftener – med nærhed og fortrolighed fra dine meddeltagere
 • follow up Mails imellem alle sessioner
 • Face to face – 1 personlig guidning session
 • Deltagelse i inspirerende lukket Face Book gruppe
Lys, luft, og eksklusivitet på den afslappede måde

Strandhuset – Mindful Living ligger 20 skridt fra stranden, og er vejret med os, dyrker vi yoga og meditation ved vandet. Stedet kombinerer smuk natur med elegante og funktionelle undervisningsfaciliteter.
Vores undervisningslokaler er et stemningsmiks af ro og eksklusivitet. Strandhuset er en charmerende og fredfyldt oase, der byder dig velkommen i afslappede og luksuriøse rammer. Vores rammer indbyder til at integrere Mindfulness strategien ind i dit liv.

Velkommen

• • * • •

Original Mindfulness –
En langsigtet strategi i en kortsigtet verden!