6 ugers Erhvervsrettet Originalt Mindfulness forløb

Facilitering & Implementering af originale Mindfulness principper

Du undervises af vores erfarne Mindfulness instruktør Jeanne Torres.
Jeanne Torres har 25 års erfaring med den originale og fulde Mindfulness tilgang

Varighed; Kurset strækker sig over 6 dage, med 7 dages interval
Tilgang; 24 intensive moduler, 6 timer pr. dag
Kursuspris: 8.900 kr. ekskl. moms pr. deltager
Antal; Maks 15 deltagere
Åbent; 2 gange årligt i individuelt erhvervsregi á højst 5 hold.
Aftale; Kontakt os, for et uforpligtende afklarende møde
Tilmelding; jeannetorres@live.dk eller Tlf. 49147534/20940063
Lokation: Mindful Living - Strandhuset - Strandvejen 354 Kokkedal

Har du spørgsmål, andre behov og/eller andre forventninger til kursusforløbet, er du altid velkommen til at skrive os på jeannetorres@live.dk eller ringe til os på 20940063, for yderligere skriftlig information, eller generel indførsel.

Kursets indhold og vision
Integrationen af den originale Mindfulness strategi i firmaet, udfoldes via erkendelsen af; Det ikke handler om at få det meste ud af medarbejderen - men det bedste. Det handler altså ikke om at arbejde mere, det handler om at få adgang til de afgørende og stærke psyko-mentale ressourcer. Det første skridt via den originale Mindfulness proces, opleves ved at opløse den drænende indre og ydre stressrespons, der fjerner os fra vores naturlige ydeevne. Mindfulness højner vores følelsesmæssige og sociale intelligens, mod det sunde og visionære sammenarbejde. Mindfulness er et udbredt værktøj, der tilsigter, og har stor anerkendelse og succes med netop at fremme disse alment menneskelige ressourcer. Udover den afgørende positive påvirkning på stressfaktoren i organisationen, åbner Mindfulness integreringen både for styrket fokus, stærkere kreative processer og dybere intelligenspotentialer i den enkelte medarbejder. Døren åbnes til modige, stærke, spændende og kreative felter i den enkelte medarbejder. Samtidig lærers det at fremdrage og nyttiggøre individets og gruppens ofte skjulte ressourcer og talenter.

Forskellen mellem den sunde og usunde stress er radikal

Intet problem kan løses på det niveau det er opstået. Der skal erkendelse og specifik viden til at erfare, hvordan de mange psykisk stressrelaterede problematikker er opstået i det moderne samfund. Forskellen mellem psykisk anspændthed via det usunde pres, er at den er via en energi af nervøsitet, frustration og utålmodighed, og med en vaklende tro på at projektet nok skal lykkes. Ved det sunde pres arbejdes helt anderledes med tingene. Selvom der er travlhed kan vi være i den indre ro, og styrke da vi har kontakt med, via vores bevidste indre lederskab.

Forskellen på den gode og den drænende stress – er radikal. Det at have travlt er ikke det samme som at være stresset. Det giver langt mere mening at være dygtige svømmere – og endda udnytte strømmen – end at bruge uanede ressourcer på at holde os selv væk fra kanten af floden, for at undgå at vi drukner i en strøm af stress.

Definitionen af den originale Mindfulness Strategi
Der findes et utal af fortolkninger og re – definitioner af tilgangen til Mindfulness på det mentale marked. Den manglende perspektivering af store væsentligheder i både tilgang, strategi og praksis, resulterer uden tvivl i desillusionerede og umotiverede udøvere.

Bag det originale Mindfulness begreb, ligger mange tusinde års erfaring af vejen til afstresning, styrkelse af helbredet, og reel personlig vækst, som videnskaben i vor del af verden nu anerkender. Dette som tilsigtet: løsningen på mange af vor tids mange mentale, psykiske og helbredsmæssige udfordringer.

Den original Mindfulness tilgang, adskiller sig ved at være baseret på det fulde helhedsprincip af den oprindelige og komplette Mindfulness tilgang. Tilgangen indrammer teori, læring og forståelse, og det absolut væsentligste; forståelse, indlevelse, integrering, og den autentiske personlige oplevelse og erfaring via udøverens personlige praksis.

Den fulde Mindfulness strategi er en logisk tilgang, og en meningsfuld og helhedsorienteret læring og en styrkende oplevelse.
Derved oplever den enkelte udøver, den tilsigtede intentionelle tilgang i Mindfulness : Meningsfuldheden og effekten i processen, der fører til opdagelsen og induktionen af dybere følelsesmæssig intelligens, og åbning for den enkeltes skjulte ressourcer. Dette via omfattende personlige indsigter, gennem en stærk forståelse og oplevelse af vores psyke og sinds muligheder, samt en forståelse for, og oplevelse af implementering af hjertets ressourcer.Målgruppe

Mindfulness praksis, både i privat- og erhvervs sammenhæng er nu anerkendt også i hele den vestlige verden. Mindfulness strategiens positive og stærke effekt har evidens i tusindvis af undersøgelser og bekræftende resultater inden for neuro-videnskab og forskning i stress og helbred. Derved er Mindfulness strategien nu almindelig tilgængelig praksis og en afgørende faktor i stadigt flere danske virksomheder. Kort sagt et håndgribeligt redskab til stressafvikling, selvudvikling, skærpelse af de individuelle medarbejders personlige kapaciteter og optimering af den enkeltes liv generelt.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, Mindfulness i formel og uformel praksis, og i videnskabelig kontekst.

Forløbet indebærer:
  • Stress håndtæring
  • Mental træning
  • Personlig udvikling
  • Følelsesmæssig intelligens
  • Styrket gennemslagskraft
  • Personlig performance

De stærke og “raske” dage er afgørende for bundlinjen

Mindfulness er en indsigtsgivende praksis i personlig styrkelse, der åbner medarbejderen op i styrket fokusering, innovation, positivitet, generøsitet, nærvær og egenforvaltning. Der er en stigende interesse og bred anerkendelse på det danske arbejdsmarked på fremme af både den mentale sundhed og den personlige cadense.

Dette vil i praksis sige, en udbredt sundhedspolitik med både fokus på stress håndtering, og derfra de personlige vækst og ressource frigivende tiltag. Det ofte krævende og fragmenterede liv mange ansatte lever i, kan uden opmærksomhed medføre et stigende pres på den enkelte medarbejder.

Netop her vil de originale Mindfulness principper åbne og bane vejen til den forstærkede personlige oplevelse og indlevelse via styrket selvforståelse, selvindsigt, selvværdi, og selvtillid – de træk i personligheden der afføder, innovation og fremgang via vilje, værdighed og vækst.Mindfulness indsatsen øger indsatsen for den enkelte i at holde balancen i det foranderlige erhvervsliv.

Resultaterne taler for sig selv

Dette ved åbning og anvendelse af det enkelte individs uforløste potentiale – grundlagt i et ubetinget langt større mentalt og fysisk velvære og overskud. Via det øgede dynamiske, udviklende og givende samvær og samarbejde, opleves en langt større arbejds- og livskvalitet. En naturligt følge af dette, vil give udslag i et langt mindre helbredssvigt, både på det fysiske og psyko-mentale plan.

Mindfulness vil afstedkomme dyb personlig vækst styrkelse for den enkelte medarbejder
I denne kontekst fremtræder også vores vision med alt tydelighed, nemlig at kunne støtte individet i en viden, der både i teori og praksis viser, at oprindeligt er Mindfulness er meget mere end blot at være i nuet. Oprindelig Mindfulness opleves som et af de første trin, som en relationel ekspanderen. Dette vil sige; at tilgangen udvider vores sunde rammer vedrørende relationen til os selv, og i særdeleshed til vore medmennesker, og vor verden omkring os. Oplevelsen af praksis, vil derved desuden åbne op for nye og mere anerkendende og kreative kommunikationsfærdigheder.

Medarbejderen vil blive indført i;
· Værn mod stress og redskaber til stresshåndtering
· Særlige opmærksomhedsområder for Mindfulness i administrativ kontekst
· Et nyt perspektiv på opgaver og udfordringer
· En vej til mere konstruktive løsninger, med opmærksomhed på helhed, trivsel og miljø
· Middel til styrket mental ekspansion – aktiv indlæring
· Ekspanderende koncentration og innovation – performance per excellence
· Mindful dialog som relevans og værdi, til løft af virkelyst, og samarbejdsevne
· Opløsning af stressbelastende og ressourcedrænende mentale mønstre
· Udvikling af den følelsesmæssige horisont
· Styrkelse af humane kapaciteter
· Styrkelse af personlige egenskaber, skaberkraft og power

Mindfulness opleves blandt andet som styrket indre ro og en mental stabilitet, med positiv indflydelse på de kognitive funktioner som, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, indlæring og selvregulering. Tilgangen medfører desuden større energi, entusiasme, øget selvtillid og øget indre balance og modstandskraft i arbejdssituationen, såvel som i livet

Egenskaberne vil fremstå via;
· Langt stærkere fysisk og mentalt helbred
· Langt større bidrag og interesse i arbejdsopgaverne
· Langt større fokus og koncentration på det faglige
· Lang større kreativitet og innovativitet
· Langt mere løsningsorienteret
· Langt større psykisk regulering
· langt mere mental kapacitet og soliditet
· Langt bedre sociale kompetencer, og trivsels egenskaber
· Langt større mental robusthed
· Langt gladere og mere harmoniske medarbejdere

Det kræver ingen forudgående forudsætninger at implementere den autentiske Mindfulness tilgang i sin tilværelse, blot en åbenhed for positiv transformation via egen engagement i 20 minutters daglig praksis. Denne praksis styrker til stadighed den personlige oplevelse af praksis. Typisk vil modulerne udføres med 1 ugers interval, da det tillærte integreres, erfares og opleves i de mellemliggende perioder.

Kursusforløbet i korte træk;
· 36 timers intensiv undervisning – indførsel I det fulde Originale Mindfulness fundament
· 200 siders Mindfulness Compendium, til videre Mindfulness indførsel og integrering.
· Originale og effektive Mindfulness øvelser
· Originale Mindfulness meditationer
· Original Mindful yoga (Hatha yoga)
· Mulighed for personlig opfølgning og Mindfulness
terapi
· Lækker let frokost
· Kaffe, te, vand, frugt og snack
· Eftermiddagslækkerier på kaffebuffeten

——–——– • • * • • ——–——–

Ved blot 6 minutters original Mindfulness meditation opløses din stress radikalt.
Ved 12 minutter øges din koncentration, kreativitet, innovation, hukommelse og indlæringskapacitet fremadrettet.
Ved 18 minutter udvikler du større og stærkere hjernekapacitet. Dette blandt andet ved sammenarbejde med højre og venstre hjerne halvdel.
Ved 24 minutter har du kontakt med din underbevidsthed – og oplever indsigt i dine ellers underbevidste sindsmekaniser. Derved opløses dine tanke, føleses og tilstands auto-mekanismer og skygger, - og de reaktioner og valg du normalt har derfra.

——–——– • • * • • ——–——–
Originale Mindfulness meditationsøvelser:
det dybere møde med os selv

Meditation er nu anerkendt af videnskaben som hjernens fjerde tilstand. Udover søvn, drømme og vågen tilstand, forholder vi os nu videnskabeligt også til den meditative tilstand. Ved den meditative tilstand arbejder hjernen lavere end betabølger, dvs. i en afslappet tilstand, hvor vi når om bag tankeprocesserne – Specielt automatiserede tanker. Her giver underbevidstheden os svar og løsninger på de udfordringer og problematikker vi kontinuerligt giver os selv.

Vi glemmer oftest at underbevidstheden konstant arbejder med løsningsforslag på hvert eneste input vi giver hjernen. Det er værd at reflektere over at langt de fleste geniale løsninger opstår i hjernens Alfa og Theta tilstand, og der under. Den afspændte dybt reflekterende og/eller mediterende tilstand.Ved meditation udskiller hjernen signalstoffet oxytocin, stoffet fjerner stress hormoner fra systemet, styrker immunforsvaret, højner humøret, og afhjælper depression. Ved meditation udskilles desuden ungdomshormon dehydroepiandrosteron (DHEA) i kroppen .

Videnskaben har bevidst at dette lægger op til syv år til vores liv og ydermere gør os op til syv år yngre!!!!.Det er desuden væsentligt, at ved 20 minutters meditation har både hjernen og kroppen opnået lige så meget afslapning og restitution , som ved 4 timers søvn. Desuden forhøjes udskillelsen af myelin, et stof der radikalt forbedrer nerveforbindelser i hjernen. Dette bevirker at nervecellerne forbindes langt hurtigere og oftere med hinanden, derved fremmes vores koncentrationsevner, indlæringsevner, og hukommelsen fungerer langt bedre.

Alvorlige sygdomme som Alzheimers, og Parkinson holdes på afstand. Hermed forstås tydeligt hvorfor så mange har erkendt Mindfulness som en naturlig del af tilværelsen, både for deres egen, og for deres medmenneskers skyld.

Stof til eftertanke

Vi oplever alle at have problematikker både privat og jobmæssigt, og vi har alle et ønske om at løse problemerne, som de melder sig. Men mange oplever at problemerne hober sig op og tager overhånd. Redskaberne i den autentiske Mindfulness tilgang udvikler det personlige potentiale, ved at styrke sindet til større selvforståelse og forbedret handlekraft og effektivitet.

Denne personlige færdighed, opnås ved at erfare hvordan man transformerer nervøs og stresset energi til koncentration og sindsligevægt. Helt konkret opnås en langt større psykisk og sund robusthed.

Det er væsentligt at forstå at man kan træne og udvikle sin hjerne psykisk, ligesom man kan træne og udvikle sin krop fysisk. Det har blot ikke før været normen i vores vestlige samfund. Ligeledes er det en udbredt misopfattelse at et stærkt sind er ensbetydende med et stort ego.


Lys, luft, og eksklusivitet på den afslappede måde

Strandhuset ligger 20 skridt fra stranden, og kombinerer smuk natur med elegante og funktionelle undervisningsfaciliteter. Vores undervisningslokaler er et stemningsmiks af ro og eksklusivitet. Strandhuset er en charmerende og fredfyldt oase, der byder dig velkommen i afslappede og luksuriøse rammer.

Velkommen

• • * • •

Original Mindfulness – En langsigtet strategi i en kortsigtet verden!